Logop.png

 WELCOME - ยินดีต้อนรับ ![edit | edit source]

สวัสดีทุกคน ! ยินดีต้อบรับเข้าสู่ VELOID ( เวลอยด์ ) ไทยวิกิอย่างเป็นทางการ วิกินี้จะประกอบไปด้วยอุตาอุของเวลอยด์เช่น คลังเสียง, โมเดล และอื่นๆ คุณสามารถเช็คอุตาอุและส่วนประกอบอื่นๆของอุตาอุแต่ละตัวของเวลอยด์ เช่น ประวัติ เป็นต้น นอกจากนั้นในวิกินี้ก็จะบอกถึงประวัติความเป็นมา, สมาชิกทีม, กฎการใช้อตาอุของเวอยด์ วิกินี้เป็นส่วนหนึ่งในวิกิของอุตาอุไทยของคุณปริ้น ข้อมูลอย่างอาจจะไม่ครบถ้วน ทุกคนสามารถเช็คเพิ่มเติมได้ที่ เว็บที่เป็นทางการครับ

VELOID สร้างขึ้นอย่างไร ?[edit | edit source]

6998427.jpg


VELOID ( เวลอยด์ ) สร้างขึ้นเนื่องจากผู้ก่อตั้งต้องการสร้างตัวละครของตัวเองหรือ original character สามารถร้องเพลงได้โดยใช้โปรแกรมอูตาอูเป็นสื่อกลางในการร้องให้เป็นธรรมชาติ โดยสร้างตามจำนวน oc และสร้างกลุ่มมารองรับจำนวนอูตาอูเหล่านั้น จึงสร้างกลุ่มโดยชื่อ "VELOID" โดยในอนาคตเวลอยด์จะสร้างอูตาอูที่มีลักษณะและรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและแตกต่างกันทั้งเสียงและภาษาอีกด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน และ ภาษาจีน โดยใช้อูตาอูทำให้ใช้ภาษาดังกล่าวเป็นตัวทำให้คนในหลายๆที่เข้าใจ เวลอยด์หวังว่าอูตาอูของเราจะทำให้คุณทุกคนมีความสุข


กฎการใช้และข้อตกลงในการใช้ VELOID [edit | edit source]

เราจำเป็นต้องมีกฎและข้อตกลงเพื่อการใช้อูตาอูของเราอยู่ในความปลอดภัยและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเร

 • ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนชื่อของอูตาอูเด็ดขาด
 • ห้ามเปลี่ยนเสียงหรือดัดแปลงเป็นอูตาอูที่ไม่มีอยู่ ( ห้ามทำ genderbend ยกเว้นได้รับการอนุญาติให้ทำได้ )
 • ห้ามปล่อยตัวอูตาอู ( release ) ( ยกเว้นได้รับการอนุญาติให้ทำได้ )
 • คุณไม่ได้รับอนุญาติให้รีอัปโหลดงานที่ทางเราสร้างขึ้น
 • กรุณาใช้ภาพอย่างเป็นทางการของอูตาอูแต่ละรุ่นให้ถูกต้อง ( ยกเว้นคุณจะวาดเอง แต่ชุดอย่างเป็นทางการของทุกอูตาอูคือชุดในรุ่น VCV ปกติ )
 • กรุณาแท็กทุกครั้งเม่อใช้อูตาอูของเรา โดยใช้แท็กว่า #VELOID
 • ห้ามทำสิ่งที่เป็น 18+ กับทุกตัวละครเด็ดขาด
 • ทำให้แน่ใจว่าเมื่อใช้อูตาอูของเราทุกครั้งต้องมีการให้เครดิต

ตัวละครในสังกัด VELOID[edit | edit source]

VELOID ( original group ) [edit | edit source]

มีสมาชิก 5 ตัว - เป็นกลุ่มดั้งเดิมหรือกลุ่มรุ่นก่อตั้งนั่นเอง

 • B@ll Powerine - หัวหน้ากลุ่มฝั่งชาย เป็นอูตาอูหลัก ( ภาษาปัจจุบัน: ญี่ปุ่น)
 • Bew Powerine - เป็นอูตาอูตัวเดียวที่เป็นมีเสียงผู้หญิงแบบของจริง ( ภาษาปัจจุบัน: ญี่ปุ่น )
 • BEEM - เกิดจากการดัดเสียงสูงมากๆของผู้ให้เสียง B@ll Powerine ( ภาษาปัจจุบัน: ญี่ปุ่น )

VELOID 2 - เร็วๆนี้[edit | edit source]

VELOID 3 - เร็วๆนี้[edit | edit source]

VELOID S [edit | edit source]

โดยกลุ่มนี้ S มาจาก ( SUPER & SPECIAL ) จะรวมอูตาอูที่มีลักษณะเด่นๆทางเสียงและภาษา มารวมกัน คล้ายๆ Premium Product of VELOID

 • BEEM - ปัจจุบันยังธรรมดาแต่ในอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอน

เว็บไซต์ที่เป็นทางการของ VELOID[edit | edit source]

คุณสามารถดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ust, vsq และ ภาพอื่นๆ ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้

Backg 2.jpg

              VELOID THE OFFICIAL WEBSITE

ช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวต่างๆ[edit | edit source]

ติดตามข่าวสารต่างๆได้จากเว็บไซต์  VELOID THE OFFICIAL WEBSITE
ติดตามผลงาน          YOUTUBE            SOUNDCLOUD
ติดตามภาพวาดได้ที่        DEVIANTART
ติดต่อสื่อสารได้ที่         FACEBOOK   TWITTER    TUMBLR

ถามคำถามที่ไม่ระบบุตัวตนได้ที่ : https://ask.fm/VeloidS

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.