FANDOM


ติดตามเพจ Facebook 

Youtube : [[1]]

googlesite : [[2]]


ตัวละครหลักในสังกัดEdit

MaikitaDTRL(DT-200) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เท็นไม" หนุ่มแมวเหมียวผู้ซุกซน (ไม่ได้รับการอัพเดทแล้ว)

MIROLOID เงือกสาวทอมบอย แก่นแก้วเหมือนเด็กผู้ชาย ไม่ระบุแหล่งที่มาของเสียง (ไม่ได้รับการอัพเดทแล้ว)


หมายเหตุ :  

  1. ไม่ได้รับการอัพเดท Voicebank ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2559 จนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้รับการอัพเดตแล้ว 
  2. มิโระลอยด์ เป็นอุตะอุที่เข้าของสังกัด ไม่ระบุแหล่งที่มาของเสียงอย่างแน่ชัด  

ตัวละครเสริมในสังกัด(ร่างแตกหน่อ)Edit

  • Kyuikweswehye Iroro(หรือ Namechi Iroro)(แตกหน่อของทั้ง มิโระลอยด์และเท็นไม)สาวสวยอายุรุ่นราวคราวเดียวกับมิโระลอยด์ กวางป่าปากหมากาลกิณี แถมยังทำตัวโสโครก