UTAU คืออะไร?[edit | edit source]

Vocal Synthesis Tool UTAU (歌声合成ツール UTAU) (เรียกสั้นๆ ว่า UTAU อ่านว่า อูตาอุ) เป็นโปรแกรมสังเคราะห์เสียงร้อง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS (สำหรับระบบปฏิบัติการ macOS จะเรียกว่า UTAU-Synth อ่านว่า อูตาอุซิงค์)

ที่มาของโปรแกรม UTAU[edit | edit source]

UTAU เป็นโปรแกรมสังเคราะห์เสียงในรูปแบบ shareware (แชรแวร์) ซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรม VOCALOID (โวคาลอยด์) ที่เป็นโปรแกรมในรูปแบบที่ขายเชิงพาณิชย์พร้อมกับคลังเสียงที่ผลิตขึ้นในรูปแบบบริษัท การเผยแพร่ของโปรแกรม UTAU เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2008

UTAU แปลว่า ร้องเพลง ในภาษาญี่ปุ่น มีต้นกำเนิดมาจาก "Jinriki VOCALOID" (人力ボーカロイド, "Manual Vocaloid", "โวคาลอยด์แบบแมนนวล") การแก้ไขเรียบเรียงเสียงร้องให้เป็นเพลง การสังเคราะห์เสียงร้องออกมาเป็นไฟล์ WAV และการเรียบเรียงเสียงร้องใหม่

โปรแกรม UTAU ถูกพัฒนาขึ้นโดย Ameya/Ayame (飴屋/菖蒲)

โปรแกรม Loliedit และกำเนิดโปรแกรม UTAU[edit | edit source]

ในเดือนธันวาคม ปี 2007 Ameya/Ayame ใช้เสียงจาก LOLI.COM เผยแพร่โปรแกรมรุ่นเบต้าเรียกว่า Loliedit โดยมีคลังเสียงหลักคือ "Loline Com" โดยรูปลักษณ์มีลักษณะเด่นคือมี piano roll ที่เรียบง่าย มีคำภาษาญี่ปุ่นที่จำกัด โดยทำงานร่วมกับตัวเสียงเคราะห์เสียงรุ่นเบต้าดั้งเดิม (หรือ resampler) ที่ถูกอัพเดทลงในโปรแกรม UTAU และใช้จนถึงปัจจุบัน โปรแกรมรุ่นเบต้านี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Ameya/Ayame's

ในเดือนมีนาคม ปี 2008 Ameya/Ayame เปิดตัวโปรแกรมขั้นสูงใหม่ เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบ "Manual Vocaloid" หรือที่เรียกว่าโปรแกรม UTAU

ลักษณะของโปรแกรม UTAU[edit | edit source]

ตัวโปรแกรมมาพร้อมกับคลังเสียงดั้งเดิมคือ "Uta Utane" (หรือ Defoko) ประกอบด้วยเสียงภาษาญี่ปุ่น 142 เสียง เสียงในคลังเสียงนั้นถูกสังเคราะห์ขึ้นจากโปรแกรม Text-to-Speech ของบริษัท A-QUEST ที่ชื่อว่า "AquesTalk" อีกทีหนึ่ง

ผู้ใช้สามารถโหลดคลังเสียงอื่นๆ เพื่อใช้งานในโปรแกรม UTAU ได้ อย่างไรก็ตาม การนำเสียงของคนอื่นมาทำคลังเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นการละเมิดกฎหมายด้านลิขสิ กฎหมายช่วยปกป้องบุคคลที่ไม่ต้องการให้เสียงของตนถูกนำไปใช้ในโปรแกรม เช่น ดารา และนักร้อง เป็นต้น

เพลงที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรม UTAU สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

โปรแกรม UTAU สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของตัวโปรแกรม ตัวโปรแกรมอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในคอมพิวเตอร์ที่ไม่รองรับภาษาญี่ปุ่น ในระบบปฏิบัติการ Windows ควรเปลี่ยน App Locale เป็นญี่ปุ่น ก่อนใช้งาน

ข้อดี และข้อเสียของโปรแกรม UTAU[edit | edit source]

ข้อดี

โปรแกรม UTAU พัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมากพัฒนาระบบคลังเสียงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา โปรแกรม UTAU รองรับ plug-in มากมาย ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งทำให้โปรแกรม UTAU มีการควบคุมที่ดีขึ้น และคุณภาพสูงขึ้น ระบบ plug-in นี้มีตั้งแต่โปรแกรม UTAU ถูกพัฒนาขึ้น (โปรแกรม VOCALOID ไม่มีระบบนี้จนกระทั่งรุ่น VOCALOID3 ในปลายปี 2011 และจนถึงปัจจุบันยังคงมีขีดจำกัดของตัว plug-in ต่างๆอยู่) plug-in ต่างๆ สำหรับโปรแกรม UTAU ส่วนมากเป็นการช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้น และคุณภาพของตัวโปรแกรมสูงขึ้น

คลังเสียงระบบ Triphone ("VCV"; สระ-พยัญชนะ-สระ) ถูกคิดค้นขึ้นภายใน ปี 2010 โดยที่โปรแกรม VOCALOID ไม่รองรับระบบนี้จนกระทั่ง ปี 2011 เมื่อ VOCALOID3 ถูกเผยแพร่

อย่างไรก็ตาม โปรแกรม UTAU รองรับหลายภาษามากกว่าโปรแกรม VOCALOID มาก และคลังเสียงของโปรแกรม UTAU สามารถใช้ได้กับทุกเวอร์ชั่นของตัวโปรแกรม

ข้อเสีย

คุณภาพคลังเสียงของโปรแกรม UTAU ส่วนมากคุณภาพเสียงที่ต่ำกว่าคลังเสียงของโปรแกรม VOCALOID เพราะโปรแกรม VOCALOID มีการตรวจเช็คคุณภาพก่อนการเผยแพร่ โดยคลังเสียง VOCALOID ส่วนใหญ่มีผู้ให้เสียงเป็นนักร้องอาชีพ และใช้อุปกรณ์ในการสร้างคลังเสียงที่คุณภาพสูง ในขณะที่โปรแกรม UTAU คลังเสียงส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นด้วยผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งคุณภาพก็จะแตกต่างการออกไปในแต่ละคลังเสียง

โปรแกรม UTAU ไม่รองรับการตั้งค่าเสียงปิดท้ายและเสียงตัวสะกด ดังนั้น การใช้คลังเสียงภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาญี่ปุ่นนั้น เป็นการใช้งานที่มีความซับซ้อนมากกว่าโปรแกรม VOCALOID

อ่านเพิ่มเติม[edit | edit source]

เนื้อหาส่วนใหญ่ของบทความนี้แปลมาจาก Vocaloid Wiki ที่ ลิ้งค์นี้

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.