UTAU Thailand Wiki
Advertisement
UTAU Thailand Wiki

oto.ini คืออะไร?[]

เป็นไฟล์เก็บข้อมูลการตั้งค่าของทุกเสียงในคลังเสียง ว่าตรงไหนเป็นพยัญชนะ ตรงไหนเป็นสระ ตรงไหนที่ตัดออก และตรงไหนที่เสียงคงที่

UTAU สำหรับ Windows จะใช้ชื่อไฟล์ว่า oto.ini

UTAU-Synth สำหรับ macOS จะใช้ชื่อไฟล์ว่า oto_ini.txt (ซึ่งปกติจะถูกสร้างขึ้นจาก oto.ini โดยอัตโนมัติ)

การปรับ oto ใน UTAU และ UTAU-Synth นั้นเหมือนกัน ดังนั้นในวิกิเพจนี้จะพูดถึงแค่การปรับ oto.ini ใน UTAU

เข้าไปปรับ oto.ini ได้อย่างไร?[]

ใน UTAU:

 • Tools > Voicebank Settings จากนั้นจะพบหน้าต่างการปรับ oto.ini

Voice Configurations ใน UTAU

ใน UTAU-Synth:

 • กด ⌘ + g ที่คีย์บอร์ด จากนั้นจะพบหน้าต่างการปรับ oto_ini.txt

GenEdit ใน UTAU-Synth

oto.ini เก็บข้อมูลอะไรบ้าง?[]

 1. Name - ชื่อไฟล์เสียง
 2. Alias - คำแทนที่สามารถเรียกใช้ไฟล์เสียงนั้นได้ เช่น ถ้าชื่อไฟล์เป็นโรมาจิ และ Alias เป็นฮิรากานะ จะทำให้เราสามารถใช้คลังเสียงนั้นกับ UST ทั้งฮิรากานะ และโรมาจิ
 3. Offset - ส่วนที่จะตัดเสียงออก (ด้านหน้า) ส่วนที่อยู่ภายในส่วน Offset จะถูกข้ามไป และจะไม่ถูกออกเสียงในโปแกรม หรือพูดง่ายๆ คือกำหนดจุดเริ่มต้นของเสียงนั่นเอง
 4. Consonants - ส่วนที่เป็นพยัญชนะ ส่วนนี้จะถูกเลื่อนออกมาให้ออกเสียงก่อนตัวโน๊ตจะเริ่ม เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการปรับ oto เพราะการที่จะร้องถูกจังหว่ะหรือไม่ จะอยู่ที่การ oto ในส่วนนี้
 5. Cutoff - ส่วนที่จะตัดเสียงออก (ด้านหลัง) ส่วนที่อยู่ภายในส่วน Cutoff จะถูกตัดออก และจะไม่ถูกออกเสียงในโปแกรม หรือพูดง่ายๆ คือกำหนดจุดสิ้นสุดของเสียงนั่นเอง
 6. Preutterance - ส่วนที่เสียงยังไม่คงที่ ส่วนนี้เสียงจะไม่ถูกยืดออก (หรือเล่นซ้ำในบาง resampler) ส่วนนี้จะสำคัญมากสำหรับบางภาษา และคำควบกล้ำต่างๆ เช่น kya kyu kyo ในภาษาญี่ปุ่น
 7. Overlap - ส่วนที่จะ cross fade กับเสียงก่อนหน้า เป็นส่วนที่ทำให้เสียงเชื่อมต่อกัน และจะเล่นก่อนส่วน Consonants

ส่วนที่ใช้ปรับ oto.ini ในหน้า Voice Configurations[]

หน้า Voice Configurations

 • Set - บันทึกการตั้งค่า กดเมื่อใส่ค่าในช่องแล้วต้องการ save ค่าที่ใส่
 • Clear - ลบค่าทั้งหมดที่เคย Set ไว้ จะลบค่าทั้งหมดของเสียงนั้น
 • Duplicate - Copy เสียงนั้น เพื่อตั้งค่าเพิ่มอีกแบบนึง ส่วนมากจะใช้ในการเพิ่ม Alias เช่น เราต้องการใช้ไฟล์ ka.wav ให้ใช้ได้ทั้งคำว่า ka และ ga ให้เรากด Duplicate แล้วแก้ Alias ของตัวที่ Duplicate ออกมา
 • Launch Editor - เปิดการตั้งค่าต่างๆ ในรูปแบบเส้น Sound Wave หรือแบบ Audio Spectrum
Screen Shot 2017-07-05 at 11.17.16 AM.png

หน้า Editor

 • + - ซุมเข้า
 • - - ซุมออก
 • P - ลองเล่นเสียง
 • s - เป็นเป็นแบบ Spectrum
 • - กลับไปตั้งค่าเสียงก่อนหน้า
 • - ตั้งค่าเสียงถัดไป

  oto.ini Editor

การเข้าไปปรับ oto.ini[]

 1. ปรับ Alias โดยการพิมพ์ลงไปที่ช่อง Alias แล้วกด Set
 2. กด Launch Editor จากนั้นดึงแต่ละส่วนออกมาจากขอบเสียงทางซ้าย และขวา
  • เส้นสีแดงคือ Consonants
  • เส้นสีเขียวคือ Overlap
  • ส่วนสีชมพูคือ Preutterance
  • ส่วนสีฟ้าคือ Offset และ Cutoff
 3. เมื่อพอใจแล้ให้กด OK

การปรับ oto.ini ระบบ CV[]

การปรับ_oto.ini_ระบบ_CV_อย่างมืออาชีพ!!_-D

การปรับ oto.ini ระบบ CV อย่างมืออาชีพ!! -D

ตัวอย่างเสียง su

ตัวอย่างเสียง ta

การปรับ oto.ini ระบบ VCV[]

ตัวอย่างเสียง a ru

การปรับ oto.ini ระบบ CVVC และ VCCV[]

การปรับ oto.ini ส่วนตัวสะกด หรือส่วนท้ายของเสียง มีหลักการคือ ควรให้ Overlap แบ่งครึ่งส่วน Consonants พอดี จะทำให้เสียงบัคน้อยลง และจะลดปัญหาของ UST ด้วย

ตัวอย่างเสียง b@

ตัวอย่างเสียง @b (ส่วน VC หรือเสียงปิดท้าย)

โปรแกรมที่ช่วยในการปรับ oto.ini[]

 • SetParam - ช่วยให้การปรับ oto.ini รวดเร็วมากขึ้น มีระบบในการช่วย Alias หลายรูปแบบ และมีระบบช่วยตัดคำใน VCV
 • Moresampler - ช่วยปรับ oto.ini ระบบ VCV และ Arpasing อัตโนมัติ เพียงแค่โยนคลังเสียงเข้าไปในตัวโปรแกรม

อื่นๆ[]

อย่างไรก็ตาม การปรับ oto.ini ขึ้นอยู่กับเจ้าของคลังเสียงว่าต้องการให้เสียงออกมาในรูปแบบไหน ควรปรับ oto.ini ตามความเหมาะสมกับคลังเสียงของคนเอง

Advertisement